Praktische informatie

Aanmelding

Een aanmelding kun je zelf doen door contact met me op te nemen. Dat kan via het contactformulier (zie pagina Contact), via een sms bericht of WhatsApp bericht. Telefonisch ben ik lastiger te bereiken omdat ik veel in gesprek ben en mijn telefoon dan, uiteraard, op stil heb staan. Een bericht beantwoord ik, meestal, binnen 48 uur.

Het kan zijn dat je bent doorverwezen door je huisarts of een andere hulpverlener, maar ook zonder verwijzing kun je van de diensten van de praktijk gebruik maken.

Voor een aanmelding heb ik je naam, je adres, je geboortedatum, e-mailadres en je telefoonnummer nodig.

Privacy en Geheimhouding

Ik heb geheimhoudingsplicht (= beroepsgeheim). Onze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en, tenzij je mij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft, deel ik wat je mij vertelt niet met derden. De enige uitzondering (volgens de wet) is dat ik wel verplicht ben om melding te maken bij de daartoe bevoegde instanties wanneer er sprake is van (een vermoeden van) (zeer dreigend) gevaar.

Het is fijn wanneer meerdere disciplines mee kunnen kijken. Het kan dan ook zijn dat ik je vraagstelling bespreek tijdens een intercollegiaal overleg (intervisie, supervisie). Dan leg ik jouw vraagstelling in als casus en blijf jij anoniem. Ik zal dit uiteraard eerst met jou overleggen.

Beroepscode

De beroepsverenigingen NFG, RBCZ en Solo Partners hebben een beroepscode. Hierin staat precies beschreven aan welke regels de therapeut zich te houden heeft. Deze code is heel uitgebreid en waarborgt dat je altijd correct behandeld wordt door je therapeut en dat deze ook de volledige deskundigheid inzet om je te helpen.

Behandelovereenkomst

Wanneer je besluit in therapie of begeleiding te gaan dan krijg je een behandelovereenkomst toegestuurd. Hierin staat een samenvatting van de gedragscode voor de therapeut. Ook vind je daar een aantal vanzelfsprekende gedragsafspraken waar de cliënten zich aan zullen houden.

Vergoeding via de zorgverzekeraar 

Psychosociale therapie wordt (helaas) niet vanuit de basisverzekering vergoed. Echter, omdat de praktijk erkend is door de NFG en ingeschreven staat bij het RBCZ, wordt door een groot aantal verzekeraars een vergoeding geboden vanuit een aanvullend pakket met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeskunde of alternatieve zorg. Kijk op www.de-nfg.nl of jouw zorgverzekeraar is aangesloten.

Wil je gebruik maken van deze vergoeding, dan dien je zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dat heeft voor jou een aantal voordelen:

  • Ik ben niet gehouden aan een bepaalde behandeltijd of een maximaal aantal sessies. We spreken samen af hoe vaak en hoe lang je voor therapie komt.
  • Ik deel geen informatie met de zorgverzekeraar.
  • Ik heb geen lange intake procedure, je kunt meestal direct met de therapie beginnen
  • Er is geen doorverwijzing of diagnose nodig voor de therapie (mag wel, hoeft niet)
  • Doordat ik geen tijd kwijt ben met de administratieve handelingen die de zorgverzekeraars in toenemende mate eisen, hoef ik geen extra kosten te versleutelen in mijn uurtarief. Ik besteed mijn tijd aan jou, niet aan hen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor duidelijkheid over je aanvullende zorgverzekering en de (eventuele) vergoeding.

**Achmea / Zilveren Kruis vergoedt geen psychosociale zorg aan kinderen/jeugd (tot 18 jaar). Deze zorgverzekeraar beroept zich op de Jeugdwet en verwijst voor geestelijke gezondheidszorg naar uw Gemeente.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Als je verhinderd bent, is het fijn als je dit zo snel mogelijk laat weten, bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren. Zeg je korter van te voren af, dan wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht. Bij een “no-show” (als je de afspraak niet nakomt en ook niets hebt laten weten) wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht.

Klacht

Mocht je een klacht hebben over de therapie of begeleiding dan spreek ik daar graag met je over. Komen wij er samen niet uit, dan is het tuchtrecht en het klachtenreglement van respectievelijk de NFG, RBCZ en Solo Partners van toepassing. Ik ben verplicht jou daarmee te helpen maar ook via internet is het makkelijk te vinden op de sites.

Inschrijvingen

Kamer van Koophandel: 24443127

BTW nummer: NL8198.89.593.B01 (therapie en begeleiding is vrijgesteld van BTW)

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Solo Partners

AGB Zorgverleners en AGB Praktijk

I.v.m. het mogelijk risico op misbruik van registratienummers staan deze niet op de website vermeldt, ze staan wel op de declaratie.